Update วันที่ 12 มิถุนายน 2017
 

การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดย ไปรษณีย์ไทย
ปกติเราจะใช้บริการสองชนิด คือ
 

1. Small Packet – Air + Register
หรือ “พัสดุย่อยทางอากาศ+ลงทะเบียน”
หรือ “Thailand Post Register”
 

2. EMS

ล่าสุดมีมาให้สับสนอยู่หลายตัวทีเดียว แล้วขึ้นราคาสูงมากๆด้วย
 
EMS World Box 1 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 3 กก
EMS World Box 2 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 7 กก
EMS World Box 3 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 10 กก
EMS World (Document) คือ EMS ซองเอกสาร
EMS World (Package) คือ ส่งแบบกล่องพัสดุ นำ้หนักไม่เกิน 30 กก
 
*EMS World Box 1 2 3 เป็นกล่องแบบเหมาจ่าย เหมาะกับสิ่งของที่นำ้หนักมาก แต่ขนาดเล็ก
*EMS World (Package) ถ้าเป็นเรา เกิน 20 กก ก็น่ามองหาการขนส่งแบบอื่น เช่น DHL
 
 
 

1. Small Packet – Air + Register หรือ “พัสดุย่อยทางอากาศ+ลงทะเบียน”

การส่งพัสดุประเภท พัสดุย่อยทางอากาศ มีกฎเกณฑ์ ดังนี้
– ถ้าใช้กล่องของไปรษณีย์ไทย ขนาดกล่องต้องไม่เกินขนาด “ฉ” (30 x 45 x 20 cm)
หรือเป็นซอง กว้าง x ยาว x สูง บวกรวมกันไม่เกิน 90 cm
– นำ้หนักไม่เกิน 2kg (2000g)
– ห้ามติดเทปกาว เป็นกล่องให้ผูกเชือก เป็นซองให้แม๊ก
เพราะการส่งพัสดุประเภทนี้ เราต้องติดใบ CN22
หมายความว่า เรายินยอมให้ด่านศุลกากรเปิดกล่องตรวจสอบได้
แต่ทางด่านศุลกากรจะสุ่มตรวจคะ เปิดตรวจทั้งหมดคงไม่ไหว
และการที่กล่องของเราจะโดนสุ่มได้ ก็เกิดจากการที่เราเขียน
ใบ CN22 ไม่ชัดเจน
 

CN22 คือ ใบศุลกากร (Customs Declaration)
สามารถขอได้ที่ร้านปรษณีย์ได้เลยคะ ไม่ต้องซื้อนะคะ
ถ้าส่งเยอะๆ บ่อยๆ ขอมาไว้ทั้งเล่มเลยก็ได้คะ
 

การเขียนใบ CN22
ปกติเราจะทำเครื่องหมายที่ “Gift” เพราะง่ายต่อการผ่านด่านศุลกากรที่สุด
ปกติแล้ว ถ้าสิ่งของภายในกล่องเป็นสินค้าที่เกิดการซื้อขาย
และถ้าทางผู้ส่ง ทำเครื่องหมายว่าเป็น “สินค้า” ทางผู้ส่งจะไม่มีปัญหาอะไร
แต่ทางผู้รับต้องเสียภาษีขาเข้าให้ประเทศของตัวเอง
ดังนั้นเวลาเราส่งพัสดุ เราจะเลือกที่ ช่อง Gift หรือถ้าเป็นตัวอย่างสินค้า
เราจะเลือก Sample หรือถ้าเลือก Other ก็ได้คะ แต่จะเป็นการไม่ชัดเจน
ทำให้ไม่รู้ว่าสิ่งของข้างในเป็นอะไร ทำให้อาจจะถูกสุ่มเพื่อตรวจสอบได้
ช่องรายละเอียดของสิ่งของ ก็เขียนไปคะ
 

ตัวอย่าง เราส่งกระเป๋ากระดาษ 3 ชิ้น
เราก็เขียนว่า “Paper bag 3p”
พัสดุย่อยทางอากาศ เราควรเขียนราคาลงไปคะ เพื่อความชัดเจน
แต่ถ้าราคาสิ่งของนั้นเป็นราคาที่สูงมากๆ เราต้องเขียนราคาให้ถูกลง
เพราะเราก็ไม่รู้ว่า ประเทศของผู้รับสามารถนำเข้าสินค้าขั้นตำ่ได้ในราคาเท่าไร
อย่างประเทศไทยเราคือ ไม่เกิน 1000 บาท การเขียนราคาทำให้
ด่านศุลกากรเกิดความชัดเจน ว่าสิ่งของคืออะไร ราคาเท่าไร
ทำให้ผ่านด่านได้ง่ายคะ
 

การที่เราเขียนแบบนี้ ทำให้ลูกค้า ไม่ต้องเสียภาษี และพัสดุส่งถึงบ้าน
โดยที่ไม่มีปัญหา หรือ ต้องไปรับที่ไปรษณีย์ ให้ยุ่งยาก
และยังทำให้ลูกค้า รู้สึกดีกับเราด้วย
แต่ก็มีบางประเทศนะคะ ที่มีปัญหาเหมือนกัน อันนี้คือปัญหาของแต่ละ
ประเทศแล้วคะ ว่าเข้มงวดแค่ไหน
ระยะเวลาขนส่งใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์
และตอนส่งของเราต้องบอกไปรษณีย์ด้วยว่า “ลงทะเบียน”
เพราะการลงทะเบียน เราจะได้รับ Tracking Number
เพื่อนำมา ติดตามพัสดุได้คะ ค่าลงทะเบียน 65 บาท เป็นราคาตายตัว
 
 
 

2. EMS World (Package)

ปกติก็ส่งไม่บ่อยคะ ถ้าจะส่ง EMS ก็คือในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร็วขึ้น
เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และให้ลูกค้าจ่ายค่าส่งเพิ่ม
หรือ เพราะสินค้ามีจำนวนมาก ทำให้นำ้หนักมากขึ้น จนกลายเป็นว่า
ค่าส่งแบบพัสดุย่อย ใกล้เคียงกับราคาของ EMS เราก็จะเลือก EMS ดีกว่า
เพราะเร็วกว่าด้วย หรือ พัสดุนั้นเกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งเกินนำ้หนักมาตรฐานของ
พัสดุย่อยทางอากาศ เราจึงต้องส่งแบบ EMS คะ
EMS ต้องติดเทปกาว หรือปิดกล่องให้มิดชิด และ ผูกเชือก ให้เรียบร้อย
ส่วนการหุ้มห่อภายในกล่องก็ต้องแล้วแต่สิ่งของนะคะ
ว่าเป็นอะไร ของของเราเป็นกระเป๋ากระดาษ ไม่มีปัญหา
การแตกหัก สามารถใส่ได้ทั้งเป็นกล่อง และเป็นซองได้
 

 

การเขียนใบปะหน้าของ EMS ก็เหมือนกับ CN22
เป็นการแสดงถึงรายละเอียดภายใน และชนิดของพัสดุ
แต่ระยะการขนส่งจะเร็วกว่าคะ EMS ใช้เวลา ประมาณ
1 สัปดาห์ และ ไม่ถูกสุ่มเปิดตรวจ
แต่เราก็ต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง Gift หรือ Sample คะ
เพราะถ้าเรา ทำเครื่องหมายที่ช่อง Merchandise นั้นหมายความว่า
สิ่งของภายในคือ สินค้าที่เกิดการซื้อขาย จึงทำให้เกิดภาษี
การเขียนใบปะหน้า EMS ไม่ต้องเขียนราคาก็ได้คะ
และ ไม่มีค่าลงทะเบียน เพราะ EMS คือ ลงทะเบียน
อยู่แล้ว
 
 
 

ทั้งหมดคือผลดีที่ลูกค้าได้รับคะ
ยิ่งเราทำให้ลูกค้ามีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ลูกค้าก็จะรู้สึกดีกับเรา
 
แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะเขียนตามความจริงคือดีที่สุด
แต่ต้องถูกต้องเรื่องความเข้าใจด้วย
 
เช่น ถึงแม้ว่า สิ่งของภายในกล่องเป็นสินค้าก็จริง
แต่ผู้ส่ง ส่งให้ผู้รับ โดยไม่ได้มีการซื้อขาย เหมือนเพื่อนส่งให้เพื่อน
ผู้ส่ง ก็ต้องเขียนว่าเป็น Gift เพราะถ้าเขียนว่าเป็น สินค้า
แถมเขียนราคามาด้วย ไปรษณีย์ จะเข้าใจว่า ของภายในกล่อง
เป็นสินค้าที่เกิดการซื้อขาย และนั้น หมายถึง ทำให้เกิดภาษีขาเข้า
และ ผู้รับต้องจ่ายภาษี
 

ชื่อ และ ที่อยู่ ของผู้รับ เป็นภาษาอะไรก็ได้คะ แต่ชื่อประเทศปลายทางควรเป็นภาษาอังกฤษ
จะได้ทำให้ ไปรษณีย์ประเทศต้นทาง กับ ประเทศปลายทางเข้าใจตรงกัน
แต่ถ้าชื่อผู้รับเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้ ก็ยิ่งดี
 
 
 

การเลือกว่าจะส่งแบบพัสดุย่อย หรือ EMS

จากภาพด้านบน (ด้านซ้ายราคาเก่า ด้านขวาราคาใหม่)
ตัวอย่าง ส่งจาก ไทย ไป ญี่ปุ่น นำ้หนัก 300g
ถ้าส่งแบบ EMS World (Package) ราคา 1200 บาท (ราคาเดิม 600 บาท)
ถ้าส่งแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ 124 บาท
ดังนั้น เราเลือกส่งเป็นแบบ พัสดุย่อยทางอากาศคะ
เพราะราคาถูกกว่า EMS มาก
 
 
 

จากภาพด้านบน (ด้านซ้ายราคาเก่า ด้านขวาราคาใหม่)
ส่งจาก ไทย ไป ญี่ปุ่น นำ้หนัก 2000g (2 kg)
 
ถ้าส่งแบบ EMS World (Package) ราคา 1590 บาท (จากราคาเดิม 1050 บาท)
ถ้าส่งแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ ราคา 804 บาท
 
ดังนั้น เราจะเลือกส่งเป็นแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ (จากเมื่อก่อนนี้จะเลือกส่งแบบ EMS)
เพราะ การส่งแบบพัสดุย่อย เราจะต้องบวก ค่าลงทะเบียนอีก 65 บาท
ดังนั้น ค่าส่งพัสดุย่อย 804 บาท บวก ค่าลงทะเบียน 65 บาท เท่ากับ 869 บาท
ซึ่งต่างกับ EMS (ราคาเดิม 1050 บาท) แต่ลงทะเบียนอยู่แล้ว
ทำให้ราคา ต่างกัน 181 บาท เราจะเลือกส่งแบบ EMS ดีกว่า
ราคาต่างกันไม่มาก และเร็วกว่าด้วย
 
แต่มาวันนี้ ราคา EMS ขึ้นเป็น 1590 บาท
ค่าส่งพัสดุย่อย 804 บาท บวก ค่าลงทะเบียน 65 บาท เท่ากับ 869 บาท
ต่างกัน 721 บาท ดังนั้นคงต้องส่งแบบพัสดุย่อยต่อไป
 
และถ้านำ้หนักขึ้นไปที่ 2001 กรัม
นอกจากจะไม่สามาถส่งแบบพัสดุย่อยได้แล้ว
ราคายังขึ้นจาก 1590 บาท เป็น 1720 บาท ต่างกัน 130 บาท
 

ในขณะที่กล่องเหมา EMS World Box 1 2 3 ราคาจะคงที่ แต่จำกัดขนาดกล่อง และนำ้หนัก
EMS World Box 1 ราคา 1400 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 3 กก
EMS World Box 2 ราคา 2200 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 7 กก
EMS World Box 3 ราคา 2600 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 10 กก
 

หรือไม่ ไหนๆ ราคาก็ขึ้นเป็น 1590 แล้ว ถ้าของเราใส่กล่องพัสดุ “ง” ได้ แล้วนำ้หนักไม่เกิน 3 กก
ก็สามารถเลือก EMS World Box 1 ค่าส่ง 1400 บาท แต่ก็ยังแพงอยู่ดี เพราะส่วนต่างราคาแค่ 190 บาท
 

ล่าสุดส่งของไปสต๊อกที่ อเมริกา Fulfillment by Amazon (FBA)
นำ้หนักเกือบ 4kg โดนไป 3,350 บาท
Amazon Handmade #3 : How to Shipping to Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) วิธีการส่งสินค้าไป FBA
 

ไปรษณีย์ไทย
http://www.thailandpost.com

 
 
[How to] Shipping cost to oversea : การตั้งราคา ค่าขนส่งพัสดุ ไปต่างประเทศ
http://blog.belltastudio.com/2015/08/how-to-shipping-cost-to-oversea
 
 
 

Writer : Bellta
https://www.facebook.com/pennapa.shotlersuk

BelltaStudio
http://belltastudio.com

Thanks!

 
 
 

(Visited 28,947 times, 77 visits today)