hypanis.ru [How to] Shipping Packing by Thailand Post : การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทย | BelltaStudio

[How to] Shipping Packing by Thailand Post : การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทย


 

Update วันที่ 12 มิถุนายน 2017
 

การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดย ไปรษณีย์ไทย
ปกติเราจะใช้บริการสองชนิด คือ
 

1. Small Packet – Air + Register
หรือ “พัสดุย่อยทางอากาศ+ลงทะเบียน”
หรือ “Thailand Post Register”
 

2. EMS

ล่าสุดมีมาให้สับสนอยู่หลายตัวทีเดียว แล้วขึ้นราคาสูงมากๆด้วย
 
EMS World Box 1 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 3 กก
EMS World Box 2 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 7 กก
EMS World Box 3 คือ จำกัดขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 10 กก
EMS World (Document) คือ EMS ซองเอกสาร
EMS World (Package) คือ ส่งแบบกล่องพัสดุ นำ้หนักไม่เกิน 30 กก
 
*EMS World Box 1 2 3 เป็นกล่องแบบเหมาจ่าย เหมาะกับสิ่งของที่นำ้หนักมาก แต่ขนาดเล็ก
*EMS World (Package) ถ้าเป็นเรา เกิน 20 กก ก็น่ามองหาการขนส่งแบบอื่น เช่น DHL
 
 
 

1. Small Packet – Air + Register หรือ “พัสดุย่อยทางอากาศ+ลงทะเบียน”

การส่งพัสดุประเภท พัสดุย่อยทางอากาศ มีกฎเกณฑ์ ดังนี้
– ถ้าใช้กล่องของไปรษณีย์ไทย ขนาดกล่องต้องไม่เกินขนาด “ฉ” (30 x 45 x 20 cm)
หรือเป็นซอง กว้าง x ยาว x สูง บวกรวมกันไม่เกิน 90 cm
– นำ้หนักไม่เกิน 2kg (2000g)
– ห้ามติดเทปกาว เป็นกล่องให้ผูกเชือก เป็นซองให้แม๊ก
เพราะการส่งพัสดุประเภทนี้ เราต้องติดใบ CN22
หมายความว่า เรายินยอมให้ด่านศุลกากรเปิดกล่องตรวจสอบได้
แต่ทางด่านศุลกากรจะสุ่มตรวจคะ เปิดตรวจทั้งหมดคงไม่ไหว
และการที่กล่องของเราจะโดนสุ่มได้ ก็เกิดจากการที่เราเขียน
ใบ CN22 ไม่ชัดเจน
 

CN22 คือ ใบศุลกากร (Customs Declaration)
สามารถขอได้ที่ร้านปรษณีย์ได้เลยคะ ไม่ต้องซื้อนะคะ
ถ้าส่งเยอะๆ บ่อยๆ ขอมาไว้ทั้งเล่มเลยก็ได้คะ
 

การเขียนใบ CN22
ปกติเราจะทำเครื่องหมายที่ “Gift” เพราะง่ายต่อการผ่านด่านศุลกากรที่สุด
ปกติแล้ว ถ้าสิ่งของภายในกล่องเป็นสินค้าที่เกิดการซื้อขาย
และถ้าทางผู้ส่ง ทำเครื่องหมายว่าเป็น “สินค้า” ทางผู้ส่งจะไม่มีปัญหาอะไร
แต่ทางผู้รับต้องเสียภาษีขาเข้าให้ประเทศของตัวเอง
ดังนั้นเวลาเราส่งพัสดุ เราจะเลือกที่ ช่อง Gift หรือถ้าเป็นตัวอย่างสินค้า
เราจะเลือก Sample หรือถ้าเลือก Other ก็ได้คะ แต่จะเป็นการไม่ชัดเจน
ทำให้ไม่รู้ว่าสิ่งของข้างในเป็นอะไร ทำให้อาจจะถูกสุ่มเพื่อตรวจสอบได้
ช่องรายละเอียดของสิ่งของ ก็เขียนไปคะ
 

ตัวอย่าง เราส่งกระเป๋ากระดาษ 3 ชิ้น
เราก็เขียนว่า “Paper bag 3p”
พัสดุย่อยทางอากาศ เราควรเขียนราคาลงไปคะ เพื่อความชัดเจน
แต่ถ้าราคาสิ่งของนั้นเป็นราคาที่สูงมากๆ เราต้องเขียนราคาให้ถูกลง
เพราะเราก็ไม่รู้ว่า ประเทศของผู้รับสามารถนำเข้าสินค้าขั้นตำ่ได้ในราคาเท่าไร
อย่างประเทศไทยเราคือ ไม่เกิน 1000 บาท การเขียนราคาทำให้
ด่านศุลกากรเกิดความชัดเจน ว่าสิ่งของคืออะไร ราคาเท่าไร
ทำให้ผ่านด่านได้ง่ายคะ
 

การที่เราเขียนแบบนี้ ทำให้ลูกค้า ไม่ต้องเสียภาษี และพัสดุส่งถึงบ้าน
โดยที่ไม่มีปัญหา หรือ ต้องไปรับที่ไปรษณีย์ ให้ยุ่งยาก
และยังทำให้ลูกค้า รู้สึกดีกับเราด้วย
แต่ก็มีบางประเทศนะคะ ที่มีปัญหาเหมือนกัน อันนี้คือปัญหาของแต่ละ
ประเทศแล้วคะ ว่าเข้มงวดแค่ไหน
ระยะเวลาขนส่งใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์
และตอนส่งของเราต้องบอกไปรษณีย์ด้วยว่า “ลงทะเบียน”
เพราะการลงทะเบียน เราจะได้รับ Tracking Number
เพื่อนำมา ติดตามพัสดุได้คะ ค่าลงทะเบียน 65 บาท เป็นราคาตายตัว
 
 
 

2. EMS World (Package)

ปกติก็ส่งไม่บ่อยคะ ถ้าจะส่ง EMS ก็คือในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร็วขึ้น
เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และให้ลูกค้าจ่ายค่าส่งเพิ่ม
หรือ เพราะสินค้ามีจำนวนมาก ทำให้นำ้หนักมากขึ้น จนกลายเป็นว่า
ค่าส่งแบบพัสดุย่อย ใกล้เคียงกับราคาของ EMS เราก็จะเลือก EMS ดีกว่า
เพราะเร็วกว่าด้วย หรือ พัสดุนั้นเกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งเกินนำ้หนักมาตรฐานของ
พัสดุย่อยทางอากาศ เราจึงต้องส่งแบบ EMS คะ
EMS ต้องติดเทปกาว หรือปิดกล่องให้มิดชิด และ ผูกเชือก ให้เรียบร้อย
ส่วนการหุ้มห่อภายในกล่องก็ต้องแล้วแต่สิ่งของนะคะ
ว่าเป็นอะไร ของของเราเป็นกระเป๋ากระดาษ ไม่มีปัญหา
การแตกหัก สามารถใส่ได้ทั้งเป็นกล่อง และเป็นซองได้
 

 

การเขียนใบปะหน้าของ EMS ก็เหมือนกับ CN22
เป็นการแสดงถึงรายละเอียดภายใน และชนิดของพัสดุ
แต่ระยะการขนส่งจะเร็วกว่าคะ EMS ใช้เวลา ประมาณ
1 สัปดาห์ และ ไม่ถูกสุ่มเปิดตรวจ
แต่เราก็ต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง Gift หรือ Sample คะ
เพราะถ้าเรา ทำเครื่องหมายที่ช่อง Merchandise นั้นหมายความว่า
สิ่งของภายในคือ สินค้าที่เกิดการซื้อขาย จึงทำให้เกิดภาษี
การเขียนใบปะหน้า EMS ไม่ต้องเขียนราคาก็ได้คะ
และ ไม่มีค่าลงทะเบียน เพราะ EMS คือ ลงทะเบียน
อยู่แล้ว
 
 
 

ทั้งหมดคือผลดีที่ลูกค้าได้รับคะ
ยิ่งเราทำให้ลูกค้ามีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ลูกค้าก็จะรู้สึกดีกับเรา
 
แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะเขียนตามความจริงคือดีที่สุด
แต่ต้องถูกต้องเรื่องความเข้าใจด้วย
 
เช่น ถึงแม้ว่า สิ่งของภายในกล่องเป็นสินค้าก็จริง
แต่ผู้ส่ง ส่งให้ผู้รับ โดยไม่ได้มีการซื้อขาย เหมือนเพื่อนส่งให้เพื่อน
ผู้ส่ง ก็ต้องเขียนว่าเป็น Gift เพราะถ้าเขียนว่าเป็น สินค้า
แถมเขียนราคามาด้วย ไปรษณีย์ จะเข้าใจว่า ของภายในกล่อง
เป็นสินค้าที่เกิดการซื้อขาย และนั้น หมายถึง ทำให้เกิดภาษีขาเข้า
และ ผู้รับต้องจ่ายภาษี
 

ชื่อ และ ที่อยู่ ของผู้รับ เป็นภาษาอะไรก็ได้คะ แต่ชื่อประเทศปลายทางควรเป็นภาษาอังกฤษ
จะได้ทำให้ ไปรษณีย์ประเทศต้นทาง กับ ประเทศปลายทางเข้าใจตรงกัน
แต่ถ้าชื่อผู้รับเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้ ก็ยิ่งดี
 
 
 

การเลือกว่าจะส่งแบบพัสดุย่อย หรือ EMS

จากภาพด้านบน (ด้านซ้ายราคาเก่า ด้านขวาราคาใหม่)
ตัวอย่าง ส่งจาก ไทย ไป ญี่ปุ่น นำ้หนัก 300g
ถ้าส่งแบบ EMS World (Package) ราคา 1200 บาท (ราคาเดิม 600 บาท)
ถ้าส่งแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ 124 บาท
ดังนั้น เราเลือกส่งเป็นแบบ พัสดุย่อยทางอากาศคะ
เพราะราคาถูกกว่า EMS มาก
 
 
 

จากภาพด้านบน (ด้านซ้ายราคาเก่า ด้านขวาราคาใหม่)
ส่งจาก ไทย ไป ญี่ปุ่น นำ้หนัก 2000g (2 kg)
 
ถ้าส่งแบบ EMS World (Package) ราคา 1590 บาท (จากราคาเดิม 1050 บาท)
ถ้าส่งแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ ราคา 804 บาท
 
ดังนั้น เราจะเลือกส่งเป็นแบบ พัสดุย่อยทางอากาศ (จากเมื่อก่อนนี้จะเลือกส่งแบบ EMS)
เพราะ การส่งแบบพัสดุย่อย เราจะต้องบวก ค่าลงทะเบียนอีก 65 บาท
ดังนั้น ค่าส่งพัสดุย่อย 804 บาท บวก ค่าลงทะเบียน 65 บาท เท่ากับ 869 บาท
ซึ่งต่างกับ EMS (ราคาเดิม 1050 บาท) แต่ลงทะเบียนอยู่แล้ว
ทำให้ราคา ต่างกัน 181 บาท เราจะเลือกส่งแบบ EMS ดีกว่า
ราคาต่างกันไม่มาก และเร็วกว่าด้วย
 
แต่มาวันนี้ ราคา EMS ขึ้นเป็น 1590 บาท
ค่าส่งพัสดุย่อย 804 บาท บวก ค่าลงทะเบียน 65 บาท เท่ากับ 869 บาท
ต่างกัน 721 บาท ดังนั้นคงต้องส่งแบบพัสดุย่อยต่อไป
 
และถ้านำ้หนักขึ้นไปที่ 2001 กรัม
นอกจากจะไม่สามาถส่งแบบพัสดุย่อยได้แล้ว
ราคายังขึ้นจาก 1590 บาท เป็น 1720 บาท ต่างกัน 130 บาท
 

ในขณะที่กล่องเหมา EMS World Box 1 2 3 ราคาจะคงที่ แต่จำกัดขนาดกล่อง และนำ้หนัก
EMS World Box 1 ราคา 1400 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 3 กก
EMS World Box 2 ราคา 2200 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 7 กก
EMS World Box 3 ราคา 2600 บาท ขนาดกล่อง “ง” นำ้หนักไม่เกิน 10 กก
 

หรือไม่ ไหนๆ ราคาก็ขึ้นเป็น 1590 แล้ว ถ้าของเราใส่กล่องพัสดุ “ง” ได้ แล้วนำ้หนักไม่เกิน 3 กก
ก็สามารถเลือก EMS World Box 1 ค่าส่ง 1400 บาท แต่ก็ยังแพงอยู่ดี เพราะส่วนต่างราคาแค่ 190 บาท
 

ล่าสุดส่งของไปสต๊อกที่ อเมริกา Fulfillment by Amazon (FBA)
นำ้หนักเกือบ 4kg โดนไป 3,350 บาท
Amazon Handmade #3 : How to Shipping to Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) วิธีการส่งสินค้าไป FBA
 

ไปรษณีย์ไทย
http://www.thailandpost.com
 

[How to] Shipping cost to oversea : การตั้งราคา ค่าขนส่งพัสดุ ไปต่างประเทศ
http://blog.belltastudio.com/2015/08/how-to-shipping-cost-to-oversea
 

การติดตามพัสดุ ตรวจสอบ Tracking number ระหว่างประเทศ
http://blog.belltastudio.com/2017/08/how-to-track-a-package/
 
 
 

Writer : Bellta
https://www.facebook.com/pennapa.shotlersuk

BelltaStudio
http://belltastudio.com

Thanks!

 
 
 

(Visited 66,244 times, 1 visits today)

54 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Chasha Chananya.Mreply
February 5, 2016 at 4:14 am

ขอบคุณมากเลยค่ะ อธิบายละเอียดเข้าใจง่ายมากค่ะ

belltastudioreply
February 5, 2016 at 12:00 pm
– In reply to: Chasha Chananya.M

ขอบคุณมากคะ ^^

Suppachok Sirilerdchaiyanreply
February 17, 2016 at 7:35 am

ดีจัง ขอบคุณครับ

belltastudioreply
March 6, 2016 at 9:07 am
– In reply to: Suppachok Sirilerdchaiyan

ขอบคุณเช่นกันคะ 🙂

aomsin aomsinreply
February 20, 2016 at 10:19 am

ของเหลวส่งได้ไหมคะ

belltastudioreply
February 21, 2016 at 12:49 pm
– In reply to: aomsin aomsin

ถ้าเป็นของเหลว เราเองก็ไม่แน่ใจนะคะ เรายังไม่เคยส่งเป็นของเหลวเลยคะ

preeyanan saisenreply
March 23, 2016 at 3:28 am

อยากส่งมะม่วงไปให้เพื่อนแต่เคยได้ยินมาว่าส่งผลไม้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ ที่สำคัญมันหนักราคาคงแพง

preeyanan saisenreply
March 23, 2016 at 3:29 am

อยากส่งมะม่วงไปให้เพื่อนแต่เคยได้ยินมาว่าส่งผลไม้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ ที่สำคัญมันหนักราคาคงแพง

Tuangreply
April 18, 2016 at 8:21 am

ปลอดภัยใช่มั้ยค้ะ ของไม่สูญหายระหว่างประเทศใช่มั้ยค้ะ คือจะส่งของไปให้ บล็อกเกอร์ฝรั่งนะค่ะ

belltastudioreply
April 18, 2016 at 10:03 am
– In reply to: Tuang

เท่าที่เราส่งมายังไม่เคยหายนะคะ มีแต่ส่งกลับ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางด้วยคะ ว่าระบบไปรษณีย์เค้าดีหรือเปล่า ถ้าผู้รับยังไม่ได้รับของ ก็สามารถติดตามของได้คะ

Unknownreply
April 29, 2016 at 11:55 pm

สอบถามค่ะ คือถ้าเราเช็คราคาแล้วไปที่ศธนย์ไปรษณีย์ไทยแล้วจะบอกเค้ายังไงบ้างหรอคะ เช่นแบบว่า "ส่งไปต่างประเทศค่ะไปมาเลเซียแบบพัสดุย่อยทางอากาศลงทะเบียนด้วยนะคะ" แบบนี้ได้รึเปล่าคะ?หรือต้องพูดแบบอื่น;-; พอดีจะส่งวิกไปให้เพื่อนที่มาเลเซียน่ะค่ะTuT

K Kingreply
April 29, 2016 at 11:57 pm

สอบถามค่ะ คือถ้าเราเช็คราคาแล้วไปที่ศธนย์ไปรษณีย์ไทยแล้วจะบอกเค้ายังไงบ้างหรอคะ เช่นแบบว่า "ส่งไปต่างประเทศค่ะไปมาเลเซียแบบพัสดุย่อยทางอากาศลงทะเบียนด้วยนะคะ" แบบนี้ได้รึเปล่าคะ?หรือต้องพูดแบบอื่น;-; พอดีจะส่งวิกไปให้เพื่อนที่มาเลเซียน่ะค่ะTuT

belltastudioreply
April 30, 2016 at 2:32 am
– In reply to: K King

พูดแบบนั้นได้เลยคะ ^^

Beleza Bennyreply
May 27, 2016 at 3:54 pm

ขอโทษค่ะ เดี๋ยวนี้คำว่า int'l package ไม่มีแล้วค่ะ
ต้องการส่งแบบ Ems ไม่รู้หาคำไหน
เจอแต่ Ems world ไรนี่แหละค่ะ

belltastudioreply
May 31, 2016 at 4:58 am
– In reply to: Beleza Benny

จิงด้วย เดี๋ยวเราไปเชคที่ไปรณีย์ก่อนนะ อยากรู้เหมือนกันอ่า ^^
เราลองเทียบราคาดู ส่งไปญี่ปุ่น ที่นำ้หนัก 2000g ถ้าเปลียนเป็น EMS World (Package) ดูเหมือนจะแพงขึ้นด้วยนะ –"

Morareply
May 29, 2016 at 5:40 am

ส่งพัสดุไปอีรัก เสื้อเจ็คเก็ต. 4 ตัว. เป้เล็ก1ใบ ส่งได้ด้วยวิธีใดคะ

belltastudioreply
May 31, 2016 at 5:03 am
– In reply to: Mora

เราว่า น่าลองชั่งนำ้หนักของดูก่อนคะ แต่เราว่าน่าจะหนักอยู่ และถ้าหนักเกิน 2kg เราลองดูการส่งไปอิรัก ไม่มี EMS อันนี้เราว่า น่าจะต้องไปถามที่ไปรษณีย์อีกทีคะ

Unknownreply
June 1, 2016 at 8:54 am

แล้วในกรณีที่เป็นตัวอย่างเชรั่มเลือดละค่ะ ส่งได้มั้ยพอดีจะส่งตัวอย่างไปแลปที่สวีนเดน

Sundrysreply
June 27, 2016 at 8:07 am

ขอบคุณสำหรับบทความนะคะ เข้าใจขึ้นเยอะเลย– กำลังจะส่งของขวัญไปให้เพื่อนที่เช็กค่ะ
ไม่เคยส่งพัสดุออกนอกประเทศมาก่อน ตอนนี้เลยพยายามหาข้อมูลอยู่ ว่าจะส่งขนมไปให้ ไม่รู้ว่าส่งได้ไหม(ต้องไปดูข้อจำกัดที่ไหนอ่ะคะ เท่าที่หาตอนนี้เห็นห้ามแค่ของสด) ถ้าไม่ได้ก็จะส่งพวกของใช้ไปแทน 55

belltastudioreply
June 28, 2016 at 6:58 am
– In reply to: Sundrys

ขอบคุณมากคะ 🙂
เราคิดว่า ถ้าเป็นขนมแห้งๆน่าจะได้นะคะ
แต่ถ้าเป็นขนมเปียกๆ ก็ไม่รู้จะอยู่ในหมวดของสดมั้ย ถ้าให้ชัวร์ ลองโทรไปถาม call center 1545 ก็ได้คะ
แจ้งไปเลยว่าเราส่งของอะไร บางทีอาจจะรอนานหน่อย แต่เจ้าหน้าที่ก็พูดจาดีคะ ^^

beemreply
September 17, 2016 at 4:36 am

ขอโทษนะค่ะ ชื่ที่เขียนฝากส่งเป็นภาษาไทยได้ไหมค่ะ
พอดีเขียนส่งไปวันนี้แล้วแต่ลืมว่าต้องเขียนภาษอังกฤษ. แล้วมีโอกาศที่ของเราจะหายบ้างไหมค่ะ เพราะเราไม่ได้ติดสก็อตเทปไป

belltastudioreply
October 22, 2016 at 11:27 am
– In reply to: beem

ชื่อผู้รับ กับ ชื่อประเทศปลายทาง ควรเป็นภาษาอังกฤษคะ เพราะจะทำให้ประเทศต้นทาง กับ ประเทศปลายทาง เข้าใจตรงกัน แต่ถ้าเขียนภาษาไทยไปแล้ว ถ้าประเทศปลายทางไม่เข้าใจ อาจจะถูกส่งคืนได้คะ ไม่ต้องติดสก็อตเทปคือถูกต้องแล้วคะ

Kittiyareply
October 22, 2016 at 6:50 am

ถ้าส่งพัสดุย่อยทางอากาศไปแล้ว แต่คือเราไม่ได้แป่ะใบ cn22 ของจะถึงผู้รับมั้ยคะ จะเป็นอะไรรึป่าว

belltastudioreply
October 22, 2016 at 11:29 am
– In reply to: Kittiya

จริงๆแล้ว ถ้าส่งแบบพัสดุย่อยทางอากาศ ร้านไปรณีย์ต้องตรวจสอบให้เราติดใบ CN22 นะคะ

อนุชาreply
November 7, 2016 at 11:19 am

ผมอยากส่งกันชนไป อเมริกา สามารคทำได้ไหมครับ

belltastudioreply
November 12, 2016 at 4:05 pm
– In reply to: อนุชา

กันชนรถยนต์หรอคะ น่าจะได้นะคะ แต่น่าจะนำ้หนักเยอะน่าดู ถ้านำ้หนักเยอะมาก ลองดู DHL ด้วยก็ดีคะ เพราะไหนๆราคาสูงแล้ว DHL จะรวดเร็วกว่าด้วยคะ ^^

suradachreply
February 16, 2017 at 4:50 am

ถ้าจะส่งเงินแสนนึงจากเยอรมันไปไทย จะหายไหมครับ และถ้าได้รับ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหมครับ

belltastudioreply
February 22, 2017 at 5:52 pm
– In reply to: suradach

ส่งเงินนี่เราไม่แน่ใจเลยคะ แต่เราว่าไม่น่าส่งนะคะ กลัวหายคะ

supasitreply
March 19, 2017 at 3:18 am

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล พอดีผมจะส่งอาหารเสริมสมุนไพรแบบแคปซูลไปให้ญาติที่ญี่ปุ่น ผมไม่เคยส่งมาก่อนกำลังหาข้อมูล ไม่ทราบว่า อาหารเสริมสมุนไพรแบบแคปซูล สามารถส่งได้ไหมครับ แล้วเราต้องแกะแพ็คของกล้องอาหารเสริมออกก่อนส่งไหมครับ จะส่งไปประมาณ 100 กล่องครับ กล่องขนาด 1.6 กรัม ครับ หรือพอมีข้อมูลอะไรแนะนำไหมครับ

belltastudioreply
March 19, 2017 at 11:29 am
– In reply to: supasit

ถ้าแกะแพ็คของกล่องอาหารเสริมออก ก็น่าจะเป็นผลดีในเรื่องนำ้หนักคะ แต่ถ้ารวมกล่องอาหารเสริมแล้วไม่เกิน 2kg
ก็สามารถส่งแบบพัสดุย่อยได้ ถ้าใช้กล่องไปรษณีย์ไทยก็ไม่เกิน กล่อง ฉ
นำ้หนักลดไป 160 กรัม ลองคำนวนนำ้หนักรวมดูคะ ถ้าราคาใกล้ๆกัน ก็ไม่ต้องแกะก็ได้คะ จะได้ไม่เสียเวลา

แต่ 100 กล่อง (ไม่รู้ว่า 1 กล่อง มีกี่แคปซูล) ไม่แน่ใจว่า ถ้าทางปลายทางสแกนพัสดุ แล้วเค้าสงสัยว่าคืออะไร ก็อาจโดยตรวจได้
ยิ่งเกี่ยวกับอาหารและยา ก็ดูจะเสี่ยงเหมือนกันคะ หรืออาจลองส่งไปนิดเดียวก่อนก็ได้คะ

ญี่ปุ่นสามารถรับพัสดุโดยที่ผู้รับไม่เสียภาษีได้ ไม่เกินประมาณ 16,000 เยน (ถ้าจำไม่ผิดนะ) จะเขียนใบ CN22 ค่าเงินอะไรก็ได้
ลองคำนวนราคาดูคะ

juicereply
March 25, 2017 at 3:31 am

จะส่งของไปอินโดนีเซีย หนักประมาณ400กรัมรวมกล่องแล้ว ของเป็นตุ๊กตาค่ะราคา1200บาท ควรกรอกราคาในใบกงศุลไปเท่าไหร่คะเพื่อให้ลูกค้าไม่เสียภาษี

belltastudioreply
March 27, 2017 at 2:11 am
– In reply to: juice

กรอกตำ่ๆไว้ก่อนคะ อาจจะ $10 ก็ได้ ฝนกรอกเท่านี้ส่งไปทุกที่ทั่วโลกเลยคะ ^^

juicereply
March 29, 2017 at 5:30 am
– In reply to: belltastudio

ค่าส่งพัสดุย่อยแบบลงทะเบียนนี่คือ65บาทแค่นี้เลยหรือว่าต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกไหมคะ

belltastudioreply
March 29, 2017 at 9:36 am
– In reply to: juice

มีค่าส่งตามนำ้หนัก + ค่าลงทะเบียนอีก 65 บาท แค่นี้นะ ^^

Nittayareply
July 20, 2017 at 1:41 am

ถ้าส่งโทรศัพท์ไปโปแลนด์ ควรเลือกส่งแบบไหนดีคะ

Pennapa Shotlersukreply
July 20, 2017 at 3:13 am
– In reply to: Nittaya

น่าจะส่งได้ทุกแบบนะคะ แต่ถ้าของมีมูลค่ามากๆ ลองสอบถามไปรษณีย์ก่อนก็ได้คะ ว่าส่งได้มั้ย
หรือไม่ก็ DHL จะติดตามได้ง่ายกว่า แต่ค่าส่งก็จะแพงกว่าคะ

ธสรreply
August 21, 2017 at 8:57 am

อ่านบทความนี้อย่างละเอียดและเข้าใจค่ะ แต่พอไปส่ง พัสดุย่อยทางอากาศ+ลทบ. ที่ไปรฯ พนง.ตอบกลับว่าไม่สามารถส่งได้โดยให้เหตุผลว่าเพราะเป็นซอง ซึ่งเราไม่เข้าใจมากๆ แต่เขาบอกว่าส่งแบบ SAL ได้ เราก็งงเพราะมันก็เหมือนกันทุกอย่างแม้กระทั่งราคาแค่ส่งอากาศกับเรือแต่ทำไมส่งอากาศไม่ได้ แล้วพอตกลงส่งแบบ SAL เขาไม่ให้ใบ CN22 เรามาเขียนเลยค่ะ พอจะทราบไหมคะว่าเพราะอะไร

Pennapa Shotlersukreply
August 21, 2017 at 9:08 am
– In reply to: ธสร

จริงๆต้องส่งได้นะคะ ทุกวันนี้เราก็ส่งเป็นซองคะ พัสดุย่อย+ลงทะเบียน ต้องติดใบ CN22 ด้วยนะคะ หรือว่าตอนเอาของไปส่งยังไม่ได้ติดใบCN22 พนักงานก็เลยคิดว่าส่งไม่ได้หรือป่าวคะ

Sirinapareply
November 5, 2017 at 12:08 pm

สมุนไพรดีท็อกพวก มะตูมแห้ง กระเจี้ยบ ส่งไปประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ไหมค่ะ

Pennapa Shotlersukreply
November 5, 2017 at 1:32 pm
– In reply to: Sirinapa

เรื่องนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเลยคะ

Khanchitreply
December 28, 2017 at 5:36 am

ถ้าผมซื้อของลดราคาผ่านเวบจากต่างประเทศ เวลาคิดภาษีจะคิดราคาสินค้าที่ลด
หรือราคาเต็มครับ

Pennapa Shotlersukreply
December 28, 2017 at 5:42 am
– In reply to: Khanchit

คิดราคาตามใบปะหน้าพัสดุคะ

yopahreply
February 28, 2018 at 4:01 am

พี่คะ พอดีเพิ่งไปส่งมา ลนลานมากค่ะ จนลืมเขียนใบCN 22 และลืมแจ้งลงทะเบียน อย่างนี้จะมีปัญหามั้ยคะ

Pennapa Shotlersukreply
February 28, 2018 at 4:11 am
– In reply to: yopah

แล้วเจ้าหน้าที่ไม่บอกให้ติด CN22 หรอคะ เพราะว่าถ้าส่งแบบพัสดุย่อยลงทะเบียน ยังไงก็ต้องติดอยู่แล้วอะคะ ก่อนที่เจ้าหน้าที่เค้าจะรับพัสดุของเราไป

yopahreply
February 28, 2018 at 4:19 am
– In reply to: Pennapa Shotlersuk

เค้าไม่บอกอะไรเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเอง (ลืมลงทะเบียนด้วยค่ะ) TT พอส่งเสร็จเลยย้อนกลับมาอ่านบลอกของพี่อีกครั้งเลยตกใจค่ะ

Pennapa Shotlersukreply
February 28, 2018 at 4:27 am
– In reply to: yopah

อ้าว ละเค้าคิดเงินแบบลงทะเบียนหรือป่าวคะ

yopah
February 28, 2018 at 4:36 am
– In reply to: Pennapa Shotlersuk

ไม่ได้คิดค่ะพี่

Pennapa Shotlersuk
February 28, 2018 at 4:46 am
– In reply to: yopah

แสดงว่าคิดแบบ EMS เหรอ หรือ แบบธรรมดา แน่เลย ถ้าแบบ EMS จะติดตามเลขพัสดุได้ แต่ถ้าแบบธรรมดา เราก็จะไม่มีเลขพัสดุมาติดตามของ

yopah
February 28, 2018 at 5:18 am
– In reply to: Pennapa Shotlersuk

ผิดที่พลาดเอง ค่ะ ยังไงคงทำได้แต่ลุ้น555 ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคะ

Pennapa Shotlersuk
February 28, 2018 at 5:22 am
– In reply to: yopah

ได้เลยค่าา ^^

Kate Wongreply
May 26, 2018 at 7:38 pm

สวัสดีคร่า
อยากสอบถามหน่อยค่ะ พอดีสั่งวิตามินอีแบบซองมาขายอ่ะค่ะ น้ำหนัก รวมประมาณไม่เกิน 1kg เราควรเลือกใช้การส่งแบบไหนดีคะ

Pennapa Shotlersukreply
June 14, 2018 at 1:12 am
– In reply to: Kate Wong

ขอโทษคะ เพิ่งเห็นข้อความ ส่งแบบพัสดุย่อย+ลงทะเบียน (ไม่เกิน 2 kg) น่าจะได้นะคะ

ป้านิreply
May 30, 2019 at 1:13 pm

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้อย่างละเอียดค่ะ น่ารักจริงๆ

Pennapa Shotlersukreply
June 9, 2019 at 5:31 am
– In reply to: ป้านิ

ขอบคุณมากคะ ดีใจที่บทความเป็นประโยชน์นะคะ ^^

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.