Loading posts...
  • ทำความเข้าใจโครงสร้าง HTML เพื่อปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง

    ด้วยความเข้าใจแบบง่ายๆ ของเราเอง HTML ก็คือ ภาษาหนึ่งที่เป็นเบื้องหลังทุกอย่าง ที่เราเห็นบนหน้าเว็บไซต์ หน้าตา html มีลักษณะเป็นชุดโค้ดคำสั่ง เขียนขึ้นมาเพื่อให้ Browser อ่านอีกทีเพื่อแสดงผลเป็นตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ (Browser ก็คือ Safari, Google Chrome, Internet Explorer ต่างๆ)